AGENDA

Data Cidade Local
26/12/14 - 27/12/14 LIVRES – JULIANO SON em Miyoshi Passion for Jesus 2014
Endereço: Centro Cultural Sunart (Miyoshi-Shi Kinro Bunka Kaikan) – 〒470-0224 Aichi-Ken, Miyoshi-Shi, Miyoshi-Chou, Daiziyama 1-1. Telefone do local: 090-3421-8363 (Pr. Davi) / 090-6462-7736 (Suely) / 080-4431-4202 (Wellington) / 080-1174-4202 (Eloise).
30/12/14 - 31/12/14 LIVRES – JULIANO SON em Hamamatsu Conferência da Igreja Presbiteriana Renovada do Japão de Hamamatsu
Endereço: Shizuoka-Ken Hamamatsu-Shi Minami-Ku Oroshihom Machi 24. Telefone do local: 090-8552-2028.
01/01/15 LIVRES – JULIANO SON em Mikabi Encerramento da Conferência da Igreja Presbiteriana Renovada do Japão de Hamamatsu
Endereço: Mikabi-Shi Kita-Ku Hosoe-Cho Kiga 11417-1.
04/01/15 LIVRES – JULIANO SON em Isesaki, Província de Gunma Igreja Presbiteriana Renovada do Japão de Isesaki
Hora: 14:00pm. Endereço: Gunma-Ken, Isesaki-Shi, Showa-Cho, 3918. Telefone do local: Kimura Kazumi Tel. 090-4955-1944.